Boka Demo
Menu
Boka demo
Menu

Vad kan du göra för att hälsoutmaningen verkligen ska göra skillnad? Hur får du medarbetarna att vilja vara med? Och hur får du de som vanligtvis inte aktiverar sig att börja röra på sig?

Ibland är det svårt att få saker att hända, även om initiativet är riktigt bra och får ett brett stöd internt. Så kan det vara för träning och rörelse. Vi delar därför här sju råd kring hur du lyckas med en hälsoutmaning på jobbet!

1. På allas lika villkor

Ta steget från den traditionella stegtävlingen som är smal och enkelriktad till en bred och mångsidig hälsoutmaning som har förutsättning att passa fler. Utmaningen bör vara sport- och aktivitetsoberoende och utformad så att deltagarna själva kan välja träningsform. Det är större chans att träningen blir av om du får välja det du tycker bäst om.

Att alla inte vill vara med i en företagsutmaning beror ofta på att det känns orättvist och att de som redan är aktiva får stora fördelar. Därför är en utmaning som kan ta hänsyn till individuella förutsättningar ett bra val. Hänsyn till kön, ålder och vikt men också möjligheten att välja den aktivitet som passar kroppens förutsättningar. På det sättet blir det mer rättvis och inkluderande.

2. Ge förutsättningar för träning

Det kan göra enormt stor skillnad om du som arbetsgivare kan hjälpa till att skapa särskilt utrymme för att röra på sig. Detta kan vara tillgång till ett närliggande gym, en gemensam PT efter jobbet, lunchpromenader eller att uppmuntra till att gå ut och röra på sig i stället för en fika. Kanske kan du till och med överväga att ge tid för träning på arbetstid?

Aktivera er tillsammans i grupp och prata gärna i termer som att ”röra sig” i stället för att träna hårt. Det gör det mer lättillgängligt för den som inte är van att aktivt träna. När det blir för stort och ambitiöst blir insteget för överväldigande. Gör det enkelt att hänga på men ge samtidigt medarbetaren frihet att själva anpassa sin träning utifrån vad som passar bäst just då.

Och föregå med gott exempel! Givetvis deltar även ledningsgruppen i företagsutmaningen!

3. Mät och sätt mål

Att sätta mål som mäts och kommuniceras bidrar till ett mer systematiskt arbete i stort. Det gäller förstås också träning! Det som mäts hamnar i fokus, prioriteras och blir ofta gjort.

Sätt därför ett tydligt mål för den gemensamma träningsaktiviteten eller hälsoutmaningen. Ha realistiska förväntningar och sätt inte mål som är för svåra att nå. Det inkluderar längden på utmaningen såväl som poäng, steg eller distans som ska uppnås. En lagom tidslängd på en utmaning är 4–8 veckor.

4. Ge företagsutmaningen ett större värde

Se till att ha roliga priser som många kan vinna. Det ska kännas bra för alla efteråt och ingen ska behöva känna sig som en förlorare. Den individuellt bästa prestationen är inte den viktigaste, utan den största vinsten ligger i att alla har deltaget. Det är lätt att säga, men se till att det också kännas så!

Ett bra sätt för att få fler att delta som normalt inte brukar träna är att koppla företagsutmaningen till ett välgörenhetsmål. Poäng som samlas under hälsoutmaningen kan då göras om till pengar som deltagarna gemensamt skänker till välgörande ändamål. Vi kan se att det får fler att delta när du kan göra gott både för dig själv och andra.

5. Dra fördel av teamets kraft

Laget går oftast före individen och att vara en del av ett team kan därför bli en stark drivkraft. Att tävla i lag ger därför ofta bättre resultat än individuella utmaningar.

Dela stora som små aktiviteter i teamet och ta vara på styrkan i att medarbetarna naturligt stöttar och peppar varandra. Genom att tävla i grupp, men fortfarande utifrån individuella förutsättningar gör det tydligt att gemensamma mål kan nås trots olika styrkor och svagheter. Eller kanske tack vare dom?!

En företagsutmaning kan därför vara lika mycket en teambuilding-aktivitet som en hälsoutmaning.

6. Inspirera och ge kunskap

Få medarbetare att prata om träning, goda vanor och om att komma i gång. Genom att ge forum för uppföljning och möjlighet att visa sina prestationer för varandra ger det uppslag till vad du kan göra för vardagsmotion. Ibland kan det också leda till att kollegor hittar gemensamma intressen.

Motivera med kunskap, goda exempel, tips och idéer. Kick-starta en företagsutmaning eller ge mer energi halvvägs genom att bjuda in en inspiratör på ämnet hälsa eller en coach som pratar om träning. Visste du förresten att paceUP! ger hälsoföreläsningar?

Se till att det alltid känns roligt och givande!

7. Gör det till en del av företagskulturen

Låt hälsa, träning och friskvård bli en del av företagskulturen och sätt långsiktiga mål för medarbetarnas välmående. Med en långsiktig satsning har du större möjlighet att ge kontinuerligt stöd och plocka upp de som normalt inte rör sig. Mår medarbetarna bra, mår företaget bra!

Prägla anda, intranät, kontorsmiljö och val av teamaktiviteter av målet om en sund livsstil. Hjälp en medarbetare att sluta röka eller få bot på nackbesvär, gör en företagsutmaning för att komma igång med regelbunden träning eller ge kunskap om att uppnå balans i livet.

När företagsutmaningen är igång, låt den få en central plats och gör det till det viktigaste målet just nu. Peppa genom små meddelanden, visa och följ upp på ställningen och ha vattenflaskor på skrivbordet.

Forskning från världen över visar ett tydligt samband mellan regelbunden motion, ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Medarbetare som tränar under arbetstid får dessutom lika mycket eller till och med mer gjort trots mindre arbetstimmar. Därför är träning en god investering för dig som arbetsgivare.

En amerikansk studie från 2011 som publicerades i tidskriften Journal of Occupational & Environmental Medicine visade att 2,5 timmar träning i veckan i anslutning till arbetsdagen minskade sjukfrånvaron. Detta bekräftades av en liknande studie sammanställd av Public Health Agency of Canada som såg 20% lägre sjukskrivning för företag som aktivt arbetade med friskvårdsprogram. En brittisk undersökning några år tidigare visade också att medarbetare som fick tillgång till gym under arbetstid blev mer produktiva under arbetsdagen och uttryckte att de mådde generellt bättre de dagar de tränade.

Friskvårdssatsning gav pengarna tillbaka

I samband med en friskvårdssatsning erbjöd det svenska bostadsbolaget Mimer en extra semestervecka till medarbetare som tränade minst tre timmar i veckan. Satsningen var ett försök att bryta en trend av ökad sjukskrivning. Medarbetare som tränade mer än fyra gånger i månaden fick dessutom ett gymkort betalt, samtidigt som man under projektet genomförde hälsosamtal.

Två år efter projektet (2018) hade sjukfrånvaron sjunkit med 30% och medarbetarna upplevde generellt att de blivit friskare. Färre uppgav att de hade huvudvärk, värk i nacke, magbesvär, var trötta eller hade sömnbesvär. Projektet gav uteslutande positiva siffror för företaget och till det kom ökad ork, arbetsglädje och stolthet bland medarbetarna.

Mimer hamnade dessutom samma år på 7:e plats över Sveriges bästa arbetsplatser i den rikstäckande undersökningen Great Place to Work 2018.

Träning på arbetstid ökade produktiviteten

Redan 2008 genomförde forskare vid Stockholms universitet ett projekt för att undersöka effekterna av att låta medarbetare träna på arbetstid. Den grupp som fick lägga 2,5 timmar av sin arbetstid per vecka på fysisk aktivitet upplevde både att de fick mer gjort på jobbet och att de var mindre sjuka.

I den första delen av studien undersöktes vilken effekt träning hade på individnivå. Det visade sig att sjukfrånvaron sjönk med 21 procent på de studerade arbetsplatserna. I studiens andra del undersöktes effekterna av träning på organisatorisk nivå. Studien undersökte framför allt produktiviteten och fann att arbetsgrupperna kunde bibehålla eller till och med öka denna jämfört med motsvarande period året innan. Det trots att de hade färre arbetstimmar.

Ett arbetsliv i balans ger ett hållbart samhälle

Sociala medieplattformen Hootsuites grundare Ryan Holmes skrev i en omtalad krönika för några år sedan att arbetsgivare har mycket att vinna på att erbjuda generös friskvård. Han myntade begreppet ”Companies that sweat together, stay together” och visade på hur den starka träningskulturen i det egna bolaget varit avgörande för bolagets framgång.

Han ville med krönikan synliggöra att nästan 80% av amerikanska vuxna inte rör sig de 2,5 timmar av rekommenderad pulshöjande aktivitet. Han uttryckte att ”it’s hard to maintain a robust team if people are dying of preventable heart diseases, cancers and respiratory afflictions because they’re out of shape.”

Artikeln blev snabbt viral och kom att inspirera många företag till att satsa på hälsa och träning som en del av företagskulturen. Det är så vi tillsammans kan ta ett långsiktigt ansvar för människors välmående på och utanför arbetet, såväl som för ett hållbart samhälle i stort.

Referenser

Copyright © 2023 UP! International AB - 559062-3913
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram