Boka Demo
Menu
Boka demo
Menu

Friskvårdsbidrag

Använd paceUP! för era friskvårdsaktiviteter och ta klivet från en enkel stegtävling till en långsiktig strategi för en hållbar livsstil.

Forskning världen över visar ett tydligt samband mellan regelbunden motion, ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Medarbetare som tränar under arbetstid får dessutom lika mycket eller till och med mer gjort trots färre arbetstimmar. Därför är träning alltid en god investering för dig som arbetsgivare.

Visste du att friskvårdsbidraget från arbetsgivare nu också kan användas till hälsoappar som paceUP!?
Skatteverket har godkänt kostnader för abonnemang av hälsoappar som del av friskvårdsbidraget. Med paceUP! får er personal motivation att utöva fysiska aktiviteter som löpning, cykling, yoga och padel, varhelst och närhelst de själva vill.

Friskvårdsbidrag

Varför är friskvård en bra investering?

Fysisk aktivitet påverkar vår hälsa i positiv riktning och bidrar till ett ökat välbefinnande. Fysisk aktivitet enskilt, och helst i kombination med hälsosamma matvanor, kan förebygga ohälsa som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, vissa cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa.

Det man vanligen tänker på i samband med friskvård är regulbunden motion. Fysisk aktivitet motverkar både stressrelaterade sjukdomar och minskar risken för belastnings- och förslitningsskador. Dessa är några av de dominerande orsakerna till långvarig sjukskrivning och förtidspension.

Är du redo att börja?

BOKA DEMO

Nöjda företagskunder

200
Flera hundra företagskunder i över tio länder har genomfört paceUP! hälsoutmaning.

Mål för träningen

30
minuter pulshöjande aktivitet per dag. Användare av appen rör sig i snitt 45 minuter.

Minskad sjukfrånvaro

21%
För medarbetare som tränade 2,5 timme i veckan på arbetstid i samband med en studie.

Varför är det viktigt för arbetsgivare att satsa på friskvård för sina anställda?

Badminton, styrketräning, massage eller simning? De flesta arbetsgivare erbjuder någon form av friskvårdsbidrag åt sina anställda. Friskvård på jobbet stärker medarbetarnas hälsa och minskar sjukskrivningarna samtidigt som det gör företaget till en mer attraktiv arbetsgivare. 

Forskningen visar också att det finns ett positivt samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner. Som exempel kan nämnas att fysisk aktivitet kan påverka minne och koncentration och skydda mot depression och demens.

Vill du se hur det fungerar?

BOKA DEMO
Copyright © 2023 UP! International AB - 559062-3913
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram