Boka Demo
Menu
Boka demo
Menu

Minskad sjukfrånvaro för medarbetare som tränar

Forskning från världen över visar ett tydligt samband mellan regelbunden motion, ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Medarbetare som tränar under arbetstid får dessutom lika mycket eller till och med mer gjort trots mindre arbetstimmar. Därför är träning en god investering för dig som arbetsgivare.

Forskning från världen över visar ett tydligt samband mellan regelbunden motion, ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Medarbetare som tränar under arbetstid får dessutom lika mycket eller till och med mer gjort trots mindre arbetstimmar. Därför är träning en god investering för dig som arbetsgivare.

En amerikansk studie från 2011 som publicerades i tidskriften Journal of Occupational & Environmental Medicine visade att 2,5 timmar träning i veckan i anslutning till arbetsdagen minskade sjukfrånvaron. Detta bekräftades av en liknande studie sammanställd av Public Health Agency of Canada som såg 20% lägre sjukskrivning för företag som aktivt arbetade med friskvårdsprogram. En brittisk undersökning några år tidigare visade också att medarbetare som fick tillgång till gym under arbetstid blev mer produktiva under arbetsdagen och uttryckte att de mådde generellt bättre de dagar de tränade.

Friskvårdssatsning gav pengarna tillbaka

I samband med en friskvårdssatsning erbjöd det svenska bostadsbolaget Mimer en extra semestervecka till medarbetare som tränade minst tre timmar i veckan. Satsningen var ett försök att bryta en trend av ökad sjukskrivning. Medarbetare som tränade mer än fyra gånger i månaden fick dessutom ett gymkort betalt, samtidigt som man under projektet genomförde hälsosamtal.

Två år efter projektet (2018) hade sjukfrånvaron sjunkit med 30% och medarbetarna upplevde generellt att de blivit friskare. Färre uppgav att de hade huvudvärk, värk i nacke, magbesvär, var trötta eller hade sömnbesvär. Projektet gav uteslutande positiva siffror för företaget och till det kom ökad ork, arbetsglädje och stolthet bland medarbetarna.

Mimer hamnade dessutom samma år på 7:e plats över Sveriges bästa arbetsplatser i den rikstäckande undersökningen Great Place to Work 2018.

Träning på arbetstid ökade produktiviteten

Redan 2008 genomförde forskare vid Stockholms universitet ett projekt för att undersöka effekterna av att låta medarbetare träna på arbetstid. Den grupp som fick lägga 2,5 timmar av sin arbetstid per vecka på fysisk aktivitet upplevde både att de fick mer gjort på jobbet och att de var mindre sjuka.

I den första delen av studien undersöktes vilken effekt träning hade på individnivå. Det visade sig att sjukfrånvaron sjönk med 21 procent på de studerade arbetsplatserna. I studiens andra del undersöktes effekterna av träning på organisatorisk nivå. Studien undersökte framför allt produktiviteten och fann att arbetsgrupperna kunde bibehålla eller till och med öka denna jämfört med motsvarande period året innan. Det trots att de hade färre arbetstimmar.

Ett arbetsliv i balans ger ett hållbart samhälle

Sociala medieplattformen Hootsuites grundare Ryan Holmes skrev i en omtalad krönika för några år sedan att arbetsgivare har mycket att vinna på att erbjuda generös friskvård. Han myntade begreppet ”Companies that sweat together, stay together” och visade på hur den starka träningskulturen i det egna bolaget varit avgörande för bolagets framgång.

Han ville med krönikan synliggöra att nästan 80% av amerikanska vuxna inte rör sig de 2,5 timmar av rekommenderad pulshöjande aktivitet. Han uttryckte att ”it’s hard to maintain a robust team if people are dying of preventable heart diseases, cancers and respiratory afflictions because they’re out of shape.”

Artikeln blev snabbt viral och kom att inspirera många företag till att satsa på hälsa och träning som en del av företagskulturen. Det är så vi tillsammans kan ta ett långsiktigt ansvar för människors välmående på och utanför arbetet, såväl som för ett hållbart samhälle i stort.

Referenser

Copyright © 2023 UP! International AB - 559062-3913
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram