Boka Demo
Menu
Boka demo
Menu

Visste du detta om fysisk aktivitet i Europa

Forskning visar att stillasittande och låg fysisk aktivitet ökar risken för flertalet av de stora folksjukdomarna och förtidig död. Detta inkluderar sjukdomar som övervikt, fetma, diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar samt olika former av cancer, stress, desperation och demens. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är Europa den region där problematiken är som mest utbredd.
  • Varje år dör 1 miljon människor i sjukdomar med koppling till fysisk inaktivitet.
  • Varje år går 8.3 miljoner levnadsår med funktionsnedsättningar orsakat av fysisk inaktivitet förlorade.
  • Minst 70% av ungdomar rör sig inte tillräckligt mycket enligt rekommendationerna.
  • Det uppskattas också att mer än en tredjedel av alla vuxna inte är tillräckligt fysisk aktiva.
  • Trenden generellt i Europa är att andelen fysisk aktivitet minskar oberoende ålder.
  • Kvinnor rör sig mindre än män. Detta gäller även barn då flickor rör sig mindre än pojkar.

Priset för stillasittande och utebliven fysisk aktivitet!

Forskning visar att stillasittande och låg fysisk aktivitet ökar risken för flertalet av de stora
folksjukdomarna och förtidig död. Detta inkluderar sjukdomar som övervikt, fetma, diabetes, högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar samt olika former av cancer, stress, desperation och demens. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är Europa den region där problematiken är som mest utbredd.
Att inte vara fysisk aktiv försämras också koncentrationsförmågan och möjligheten att vara produktiv i skola eller i arbetslivet. Detta kan påverka känslan av utanförskap och ensamhet. Stillasittande medför stora samhällsekonomiska kostnader årligen. Detta är dels genom direkta kostnader för sjukhälsovård och indirekt kostnad för förlorat arbete/inkomst på grund av sjukdom, funktionsnedsättning relaterat till arbetet eller för tidig död. WHO uppskattar att kostnaden blir €910 miljoner årligen för en befolkning på 10 miljoner människor varav 50% inte rör sig som rekommenderat.

Vill du investera smart och ekonomiskt? Ta hjälp av oss! Våra hälsoutmaningar börjar från 4950 SEK och du hittar våra olika paket och tillval HÄR

Copyright © 2023 UP! International AB - 559062-3913
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram